בימוי

קולנוע

יש פעולות שאתה מנסה לגרום על העולם, והן דורשות המון מאמץ  ולרוב גם

יהיה מתח  בין מה שיש לך בראש לבין התוצאה הסופית

פעמים רבות הפער הזה מתסכל, אבל אתה למד לחיות עם  הפער הזה

ולנסות לדייק אותו מפעם לפעם.

 

ויש גם פעולות שפשוט קורות, ואתה מתבונן בהן  בעודן קורות ומנסה להבין מה הן תו"כ העשייה

זה נכון לבימוי ונכון לכתיבה ובכלל.