top of page
unnamed.jpg

הערוגה- לימודי קולנוע

מסלול חד שנתי ללימודי קולנוע לא.נשים יוצרים

ב2021 פתחנו את הערוגה. מסלול חד שנתי ללימודי קולנוע מעשי בתל אביב. מטרת המסלול היא להעניק כלים לעשיה קולנועית עבור א.נשים יוצרים למשך שנה שלמה.

 במסלול לומדים צילום כתיבה עריכה ובימוי למשך 2 סמסטרים ויוצרים 3 סרטים קצרים. 

יש 8 מורים מועלים והמטרה שלנו היא לאפשר לא.נשים בוגרים בעלי רקע ביצירה לפתח את העשיה הקולנועית שלהם.

לפרטים נוספים - ARUGASCHOOL.COM

bottom of page